Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

THCp HASH / HASHISH – 0% Δ9-THC, 0% Δ8-THC – 35% CBD, 50mg THCP – 1G

12.0050.00

Το THCP Hash της Canna Health Amsterdam αποτελείται από 50mg THCP (Τετραϋδροκανναβιφορόλη) και 35% CBD.

THCP: 50mg CBD: 35% Δ9-THC: 0% Δ8-THC: 0%

ΧΩΡΙΣ-THC