Cannabinoids, CBN

CBN: Ένα από τα Λιγότερο Γνωστά Κανναβινοειδή µε Εξαιρετικές Προοπτικές για την Υγεία

Σήµερα, θα µιλήσουµε για ένα από τα λιγότερο γνωστά κανναβινοειδή του φυτού της µαριχουάνας: την Κανναβινόλη (CBN). Θα µάθουµε για τα µοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του CBD για την αντιµετώπιση µιας σειράς παθήσεων.


Κυρίως δυο κανναβινοειδή κυριαρχούν στον χώρο της κάνναβης- το CBD και το THC. Όπου και αν ψάξεις- περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας, προϊόντα- το CBD και το CBG υπάρχουν παντού.


Τα παραπάνω έχουν ευεργετικές για την υγεία αλλά και ψυχαγωγικές ιδιότητες, αλλά δεν αφορούν εξ ολοκλήρου την ευζωία και την υγεία σου.


Ωστόσο, ας µάθουµε πρώτα τι είναι το CBN και γιατί διαφέρει από άλλα δηµοφιλή κανναβινοειδή.


Τι είναι η Κανναβινόλη (CBN);


Το CBN προκύπτει από την οξυγόνωση και αποσύνθεση του THC. Με λίγα λόγια, εάν θερµάνεις το THC υπό την παρουσία οξυγόνου, αποσυντίθεται και µετατρέπεται σε CBN. 

Για το λόγο αυτό τα µεγαλύτερης ηλικίας φυτά κάνναβης περιλαµβάνουν µεγαλύτερες ποσότητες CBN.


Αν και σε ένα χαµηλό βαθµό είναι ψυχοδραστικό, η ευφορική διάθεση που προκαλεί το CBN είναι αρκετά πιο ήπια από εκείνη του THC αλλά είναι ελάχιστα πιο διεγερτικό από το CBD.


Ποια είναι η διαφορά µεταξύ CBD και CBN;


Είναι σηµαντικό να κατανοήσεις τις διάφορες µεταξύ του CBD και του CBN εάν πρόκειται να αποφασίσεις να τα χρησιµοποιήσεις για τη διαχείριση προβληµάτων υγείας.


Αρχικά, το CBD και το CBN είναι δυο ριζικά διαφορετικά µεταξύ τους µόρια.


Όσον αφορά την παραγωγή τους, το CBD είναι γενικότερα το δεύτερο σε σειρά κανναβινοειδές µε τη µεγαλύτερη ποσότητα που παράγει το φυτό της κάνναβης. Οι καλλιεργητές κάνναβης επιπλέον αναπτύσσουν ειδικά διαφορετικά στελέχη για να παράγουν πλούσιες σε CBD ποικιλίες. Ωστόσο, δεν µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την ποσότητα του CBD που θα έχει το φυτό καθώς η τελευταία παράγεται µετά την αποσύνθεση του THC που υπάρχει στο φυτό.


Από την άποψη της έρευνας, και τα δυο κανναβινοειδή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Όµως, υπάρχει αρκετή έρευνα σχετική µε το CBD, κάτι που το καθιστά µια αρκετά δηµοφιλή επιλογή για τα προϊόντα ευζωίας.


Τέλος, η αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) έχει εγκρίνει ένα φάρµακο για τη διαχείριση των επιληπτικών κρίσεων και δυο επιπλέον σπάνιων µορφών επιληψίας, το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση το CBD. Δεν υπάρχει όµως προς το παρόν κανένα διαθέσιµο σχετικό προϊόν µε CBN.


Τα Πιθανά Πλεονεκτήµατα του CBN για την Υγεία


Παρά το γεγονός ότι οι αντίστοιχες επιστηµονικές έρευνες είναι ως τώρα περιορισµένες, το CBN έχει αρκετές πιθανότητες να είναι σε θέση να διαχειριστεί µια πληθώρα παθήσεων. Ας δούµε τι ακριβώς λένε οι έρευνες που έχουν ήδη διεξαχθεί.


Αντιβακτηριδιακές Ιδιότητες


Έρευνες έχουν δείξει πως το CBN ενδεχοµένως να είναι σε θέση να έχει µια αντιβακτηριδιακή
δράση
.


Επιστήµονες έχουν επαληθεύσει τον παραπάνω ισχυρισµό δοκιµάζοντας το CBN µε στελέχη του βακτηρίου του Ανθεκτικού στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκου (MRSA) το οποίο είναι ιδιαίτερα µολυσµατικό για τους ανθρώπους και δεν αντιµετωπίζεται από τη δράση των συνηθισµένων αντιβιοτικών. Τα αποτελέσµατα έχουν δείξει πως το CBN είναι αποτελεσµατικό για την καταπολέµηση των στελεχών αυτών που προβάλουν αντίσταση.


Αυτά τα θετικά ευρήµατα δείχνουν πως ίσως µελλοντικές θεραπευτικές παρεµβάσεις για αυτού του τύπου τις µολύνσεις ενδεχοµένως να µπορούν να συµπεριλάβουν το CBN σε συνδυασµό µε τα τυπικά αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται.


Νευροπροστατευτικές Ιδιότητες


Σε µια έρευνα που διεξήχθει σε ποντίκια, οι επιστήµονες χρησιµοποίησαν το CBN για τη διαχείριση της Αµυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS). Πρόκειται για µια ασθένεια που επηρεάζει το νευρικό σύστηµα και ιδιαίτερα το κεντρικό νευρικό σύστηµα (εγκέφαλο και το νωτιαίο µυελό) και προκαλεί σταδιακά όλο και περισσότερη απώλεια ελέγχου των µυών.


Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το CBN ήταν σε θέση να καθυστερήσει την εκδήλωση της πάθησης. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισµός χρειάζεται να επαληθευτεί και σε µελέτες που θα συµµετέχουν άνθρωποι, αλλά σαφώς τα αποτελέσµατα ως τώρα φαίνονται υποσχόµενα. Το CBN µπορεί να χρησιµεύει ως ένα εν δυνάµει εργαλείο για τη διαχείριση της ALS και άλλων παρόµοιων νευροεκφυλιστικών παθήσεων στο µέλλον.


Αντιφλεγµονώδεις Ιδιότητες


Το CBN µπορεί επίσης ενδεχοµένως να βοηθήσει τα άτοµα που πάσχουν από ρευµατοειδή αρθρίτιδα.


Σε άλλη µια έρευνα που διεξήχθει σε τρωκτικά, το CBN αποτελεσµατικά βοήθησε στη διαχείριση συµπτωµάτων της αρθρίτιδας. Αυτά τα ευρήµατα επισηµαίνουν τις προοπτικές που έχει το CBN στη βοήθεια ατόµων που πάσχουν από τέτοιου είδους εκφυλιστικές παθήσεις.


Ρύθµιση της Όρεξης


Το CBN µπορεί επίσης να έχει ενισχυτική δράση στην όρεξη. Σε µια έρευνα, δόθηκε σε τρωκτικά CBN και εκείνα έδειξαν ενισχυµένη όρεξη για την πρόσληψη τροφής, δηλαδή το εν λόγω κανναβινοειδές έχει αποτελεσµατικές διεγερτικές για την όρεξη ιδιότητες.


Το THC είναι επίσης ένα αρκετά γνωστό διεγερτικό της όρεξης αλλά έχει και ψυχοδραστικές ιδιότητες. Το CBN θα µπορούσε να είναι µια πιο ασφαλής εναλλακτική για τα άτοµα που:

1.Ψάχνουν τρόπο να αυξήσουν την όρεξη τους δίχως να τους προκληθεί οποιουδήποτε τύπου ευφορική διάθεση

2.Αντιµετωπίζουν διατροφικές διαταραχές

3.Οφθαλµική Υγεία


Το CBN επίσης µπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του γλαυκώµατος.


Μια έρευνα που έγινε σε λαγούς έδειξε πως το CBN και το THC συνέβαλαν στη µείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Η τελευταία αποτελεί τον µεγαλύτερο παράγοντα ρίσκου για την εµφάνιση γλαυκώµατος.


Αν και η έρευνα είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο, το CBN θα µπορούσε να αναδειχθεί µελλοντικά ως ένα ανώτερης ποιότητας παρεπόµενο για τα ήδη υπάρχοντα φάρµακα του γλαυκώµατος.


Πιθανές Παρενέργειες


Προς το παρόν δεν έχει γίνει καµία καταγεγραµµένη αναφορά σε παρενέργειες του CBN. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως οι τελευταίες είναι ανύπαρκτες. Απλώς σηµαίνει πως δεν υπάρχουν ακόµα αρκετές λεπτοµερείς έρευνες για το CBN, ειδικότερα σε ανθρώπους. Όµως το µέλλον σίγουρα επιφυλάσσει πιο σπουδαίες ανακαλύψεις.


Αν και το CBN αλλά και το THC µπορεί να έχουν ορισµένες παρενέργειες αυτό δεν σηµαίνει πως η χρήση τους είναι επιβλαβής για το άτοµο. Σηµαίνει πως χρειάζεται απλώς προσωπική έρευνα πριν αποφασίσεις να τα χρησιµοποιήσεις.


Τελικές Σκέψεις


Όπως προαναφέρθηκε, χρειαζόµαστε περισσότερη έρευνα για να ανακαλύψουµε και να κατανοήσουµε πλήρως τα πιθανά πλεονεκτήµατα του CBN.


Ωστόσο, οι ήδη διαθέσιµες έρευνες επισηµαίνουν τα οφέλη που έχει για την υγεία. Εποµένως, µπορούµε µε ασφάλεια να υποθέσουµε πως θα ακούσουµε πολλά περισσότερα για τον κόσμο του CBN στο άµεσο µέλλον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *